PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

ORAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Oferta pracowni konserwatorskiej BASILICA skierowana jest do kościołów, instytucji, osób indywidualnych oraz firm architektonicznych i budowlanych w całym kraju.  Prace wykonywane są przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki, co zapewnia najwyższy poziom usług konserwatorskich, wynikający ze specjalistycznego wykształcenia oraz praktyki zawodowej. 

Proponujemy możliwość wykonywania prac na miejscu, lub w przypadku mniejszych obiektów w pracowni konserwatorskiej.


KONSERWACJA I RESTAURACJA:

 • obrazów sztalugowych (na podłożu płóciennym, drewnianym, metalowym),
 • malarstwa ściennego, 
 • rzeźb drewnianych polichromowanych,
 • ołtarzy,
 • złoceń,
 • rzeźb kamiennych, gipsowych, detali architektonicznych, sztukaterii.

A TAKŻE:

 • kopie dzieł sztuki,
 • obrazy i rzeźby na indywidualne zamówienie,
 • malowidła ścienne,
 • badania odkrywkowe na obecnosć polichromii,
 • kosztorysy prac konserwatorskich,
 • dokumentacje opisowe i fotograficzne obiektów,
 • badania oraz ekspertyzy dzieł sztuki,
 • porady dotyczące przechowywania, ekspozycji oraz właściwej opieki nad obiektami zabytkowymi.

Oferta obejmuje pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje, a także tworzenie kosztorysów oraz programów prac konserwatorskich na potrzeby pozyskiwania środków finansowych. 

 

 

 

MB GLINIEŃSKA

ŚW. JAN CHRZCICIEL

 

 

 

ŚLEDZ NAS:   


Podziel się na mediach społecznościowych